Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Αποκατάσταση των Σαθρών Eπιχρισμάτων επί των Όψεων του Κτιρίου της Μονάδας Προστασίας Νεανίδων «Αγία Βαρβάρα» του Κ.Κ.Π.Π.Α

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :

[/dropshadowbox]