Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Πετρελαίου Θέρμανσης

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή Πετρελαίου Θέρμανσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Προϋπολογισμός: (συμπ/νου Φ.Π.Α 23%) # 248.989,00#€ ( 202.430,08 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΕ 1611 , CPV 09135100-5. Α.Δ.Α : 66ΟΑΟΞΧ1-ΞΥΤ