Τελευταία νέα

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2 /2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)# 1.130.668,20 #( 911.829,19 € χωρίς Φ.Π.Α.).

ΚΑΕ 0845 ,

CPV 90910000-9


Συνημμένα :

1. Διακήρυξη
2. ΕΕΕΣ-ESPD REQUEST
3. ΕΕΕΣ-ESPD REQUEST ( σε μορφή XML )
4. ΕΝΤΥΠΟ 1
5. ΕΝΤΥΠΟ2