Τελευταία νέα

Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων, των κτηριακών εγκαταστάσεών των παραρτημάτων, των λοιπών δομών και του περιβάλλοντος χώρου, του Κ. Κ. Π. Π. Α.

Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων, των κτηριακών εγκαταστάσεών των παραρτημάτων, των λοιπών δομών και του περιβάλλοντος χώρου, του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Προϋπολογισμός: (συμπ/νου ΦΠΑ 23%)# 479.946,00 #€( 390.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΕ: 0439, CPV: 79713000-5

Συνημμένο Αρχείο