Τελευταία νέα

Διακήρυξη Διεθνή Ηλ. Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των χώρων, του Κ.Κ.Π.Π.Α και των εποπτευόμενων παραρτημάτων του

Διακήρυξη Διεθνή Ηλ. Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων  της Κεντρικής Υπηρεσίας , των Παραρτημάτων, των Λοιπών Δομών και του περιβάλλοντος χώρου  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 23%)# 773.670,00 #€
( 629.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ : 0845 , CPV: 90910000-9

Α.Δ.Α : 6Β24ΟΞΧ1-ΝΧΦ