Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει,
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για 12 μήνες, προϋπολογισμένης δαπάνης 258.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (208.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού του Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, στον ΚΑΕ 1611, CPV 09135100-5 ( Πετρέλαιο θέρμανσης).

Αρ. Διακήρυξης 4/2017 (Α.Δ.Α :ΩΟΥΥΟΞΧ1-ΒΡΧ)

Έντυπα:

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *