Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ %)#, 910.211,27 #€
( 790.429,62 € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ 1511, CPV 15000000-8

Συνημμένα :

  1. Διακήρυξη
  2. ΕΕΕΣ-ESPD REQUEST
  3. ΕΕΕΣ-ESPD REQUEST ( σε μορφή XML )
  4. ΕΝΤΥΠΟ 1
  5. ΕΝΤΥΠΟ2