Διευκρίνιση σχετικά με τον Οικ.3722/24-05-2017 διαγωνισμό υγειονομικού υλικού (ΑΔΑ: 6ΗΘΑΟΞΧ1-ΜΣΑ, ΕΣΗΔΗΣ:42292)

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.3722/24-5-2017 διακήρυξη διευκρινίζεται ότι, για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία του κατωτέρω πίνακα, που ενδιαφέρεται ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής να υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί δείγμα στη μοναδιαία συσκευασία του.
Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης, δόκιμο είναι να σημειώνεται ευκρινώς πάνω σε κάθε δείγμα ο αντίστοιχος αύξων αριθμός του είδους βάσει του πίνακα (σελ.71-90) των ειδών της Διακήρυξης. Π.χ. στο δείγμα του είδους «Βελόνες αποστειρωμένες 22G» να σημειωθεί ο αριθμός 28, στο δείγμα του είδους «ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ενηλίκων» να σημειωθεί ο αριθμός 190, κ.ο.κ.
Παρακαλούμε η ίδια λογική όπως ακολουθηθεί στον Πίνακα «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (σελ. 44 της Διακήρυξης) αναφορικά με τη συμπλήρωση της στήλης «α/α». Δηλ. ο αύξων αριθμός να είναι ο αύξων αριθμός του είδους βάσει του πίνακα (σελ.71-90) των ειδών της Διακήρυξης.

Συνημμένο αρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *