Τελευταία νέα

Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής τους, που λειτουργεί επί της οδού Β.Μελά 1 Στο Χολαργό.
Παρακάτω επισυνάπτονται σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή
  1.  Πρόσκληση επαναληπτική
  2.  Αίτηση
  3.  Υπεύθυνη δήλωση γονέα
  4.  Υπεύθυνη δήλωση ωφελουμένου
  5.  Υπεύθυνη δήλωση Ιδρύματος