Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο του Παραρτήματος Π.Α.Κ.Α. – ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :