Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ανακαίνισης 6ου Θαλάμου Παίδων της Μονάδας Προστασίας Παίδων Πεντέλης(Αναρρωτήριο Πεντέλης)

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ανακαίνισης Έκτου Θαλάμου Παίδων της Μονάδας Προστασίας Παίδων Πεντέλης(Αναρρωτήριο Πεντέλης)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Προϋπολογισμού 131.780,24€ πλέον Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω, συνημμένη, προκήρυξη

[/dropshadowbox]