Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες και υλικά επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της Παιδόπολης “Αγία Βαρβάρα”

Το Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφάσισε :

τη ματαίωση της υπ. αριθ. 18η/9ο Θέμα/11-6-2020 Δ.Σ λόγω του ότι προέκυψε μετά τη δημοσίυεση της πρόσκλησης , η ανάγκη για επιπρόσθετες εργασίες , λόγω της ιδιομορφίας του κτιρίου ως διατηρητέο.

Δείτε τα Συνημμένα

  1. Ματαίωση
  2. Επαναπροκήρυξη