Τελευταία νέα

Επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 1712/13-03-2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ) για την επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων της Παιδόπολης «Αγ. Ανδρέας».

Για επιπρόσθετες διευκρίνισεις κατεβάστε σχετικά αρχεία

1. ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2. ΨΠ22ΟΞΧ1-35Ι

3. Ω61ΣΟΞΧ1-ΨΑ1