Τελευταία νέα

Ζητείται η δωρεάν διάθεση για χρήση ή η δωρεά 5 σπιτιών/ διαμερισμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζητείται η δωρεάν διάθεση για χρήση ή η δωρεά 5 σπιτιών/ διαμερισμάτων, 200 τμ περίπου το καθένα, για να στεγάσουν άτομα με αναπηρία, που θα εγκαταλείψουν τα κλειστά ιδρύματα για να ενταχθούν στη κοινότητα. Η βούληση της Πολιτείας υπηρετεί την κοινωνική επιταγή για περιορισμό της ιδρυματικής ζωής. Τα δικαιώματα των παιδιών ή ενηλίκων με αναπηρίες αλλά και οι αξίες της κοινωνίας μας μπορούν να βρουν εφαρμογή και ελπίδα μέσα από πράξεις κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ώστε στη πράξη να αρθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός  των συνανθρώπων μας.

Για πληροφορίες και επικοινωνία κ. Καμβύση :

Τηλ. 2132031027