Τελευταία νέα

Λίγα λόγια για το Φωτο-Gallery

Σκοπός αυτού του στοιχείου , του ιστοτόπου, είναι να φιλοξενήσει το φωτογραφικό υλικό (όπου υπάρχει) του φορέα και να δημιουργηθούν θεματικές φωτογραφικές gallery π.χ κάποια έργα, δράσεις , ψυχαγωγικά γεγονότα που έχουν υλοποιηθεί ή ακόμα και απεικόνιση των χώρων των παραρτημάτων του φορέα δίνοντας έτσι, την ευκαιρία στο κοινό για μια πρώτη οπτική προσέγγιση με τον φορέα μας.