Τελευταία νέα

Μετάφραση και Έκδοση Βιβλίων τα Οποία Πραγματεύονται τους Θεσμούς Παιδικής Προστασίας της Αναδοχής και της Τεκνοθεσίας με την Πρωτοβουλία και την Υποστήριξη του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα:

α) το βιβλίο «Υιοθεσία και Αναδοχή σύμφωνα με τη Θεωρία του Δεσμού και του Μοντέλου της Ασφαλούς Βάσης» των Gillian Schofield και Mary Beek το οποίο ερμηνεύει τη Θεωρία του Δεσμού, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα θεωρητικά μοντέλα προκειμένου να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των παιδιών.

Προσφέρει ένα πρακτικό πλαίσιο ανάπτυξης του αισθήματος της ασφάλειας και του ψυχικού σθένους στα παιδιά, με στόχο αυτά να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν κάθε καινούργια αναπτυξιακή πρόκληση.

Στο μέρος Ι το βιβλίου συνοψίζεται η ιστορική εξέλιξη της Θεωρίας του Δεσμού και περιγράφονται τρεις ασφαλείς τύποι πρόσδεσης ακολουθώντας μια αναπτυξιακή διαδρομή από τη γέννηση ως την ενήλικη ζωή.

Στο μέρος ΙΙ του βιβλίου διερευνάται πώς η Θεωρία του Δεσμού και το Μοντέλο Ασφαλούς Βάσης μπορούν να εφαρμοστούν σε βασικά πρακτικά ζητήματα όπως:

  • η κατανόηση
  • η διαχείριση συχνών προβλημάτων συμπεριφοράς των ανάδοχων και των θετών παιδιών
  • η πρακτική των ειδικών σχετικά με την αξιολόγηση και το ταίριασμα
  • η υποστήριξη μετά την τοποθέτηση του παιδιού
  • η διαχείριση της επικοινωνίας με τη βιολογική οικογένεια

β) το βιβλίο «Δεσμός, Τραύμα και Ψυχική Ανθεκτικότητα» των Kate Cairns και Brian Cairns στο οποίο οι συγγραφείς, ζευγάρι ειδικών του χώρου, καταθέτουν την προσωπική τους εμπειρία, καθώς για εικοσιπέντε (25) χρόνια λειτούργησαν το σπίτι τους ως μια Δομή Παιδικής Προστασίας. Μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το πώς η οικογένεια ανταποκρίθηκε στις ανάγκες παιδιών που εκφράζουν δυνατά συναισθήματα και εκδηλώνουν δύσκολες συμπεριφορές.

Η διαπαιδαγώγηση των αναδεχόμενων και θετών παιδιών είναι μία σύνθετη διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις, απαιτήσεις και σκληρή δουλειά αλλά και βαθιά ψυχική ικανοποίηση, χαρές και συναισθηματική ανάταση. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική, απαιτείται γνώση και μεθοδολογικά εργαλεία, σε συνδυασμό με ψυχικό σθένος και συναισθηματική συγκρότηση.

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματιών του χώρου της παιδικής προστασίας, το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης διοίκησης (2017 – 2019) και συγκεκριμένα της πρώην προέδρου κας Σοφίας Κωνσταντέλλια, η οποία συνέλαβε την ιδέα και ξεκίνησε την υλοποίησή της, ανέλαβε τη μετάφραση και υποστήριξε την έκδοση των βιβλίων, κρίνοντας ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν δύο πολύτιμα εργαλεία για τους/τις επαγγελματίες του χώρου, όπως και για τους υποψήφιους ή εγκεκριμένους αναδόχους και θετούς γονείς, καθώς βασίζονται στην πρακτική, με περιεχόμενο τόσο ρεαλιστικό, όσο και ελπιδοφόρο.