Τελευταία νέα

Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης  Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας   του  Δημόσιου Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   για την  Εγκατάσταση Ψύξης – Θέρμανσης του Π.Α.Κ.Α ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη απόφαση :