Τελευταία νέα

Παράταση Πρόσκλησης για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα (40) Ατόμων για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ΣΟΧ 1/2022 (Αρ. Πρωτ. 21731/06-09-2022) Προκήρυξη του ΚΚΠΠΑ που αφορά την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που έληγε στις 24-10-2022 και ώρα 23:59 μ.μ. λόγω τεχνικού προβλήματος, παρατείνεται έως και την Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 23:59.[/dropshadowbox]