Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.), αφού ελήφθη υπόψη: 1) Η υπ’ αριθμ.5837/09-03-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη. 2) Η υπ’ αριθμ. 11η/Θέμα 1ο ΕΗΔ /01-04-2022 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α. με την οποία αποφασίσθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, επειδή δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την (1) σχετ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, παρατείνεται έως και 11/04/2022.

[/dropshadowbox]