Πραγματοποίηση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α΄ Κύκλος 4η Ενότητα

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αφορούν σε εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής