Τελευταία νέα

Πραγματοποίηση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Πραγματοποίηση  Α΄ Κύκλου,  Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε θέματα:

Παιδαγωγικής & Ψυχοπαιδαγωγικής


1η Ενότητα
Παιδί και Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις -Προώθηση της Αυτονομίας των παιδιών -Συναισθηματική Αγωγή των παιδιών
Ημερομηνία Διεξαγωγής:16 Νοεμβρίου 2020 ώρα 16.30
Εισηγήτρια : Καραβασίλη Αγγελική

Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης