ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ με θέμα «Εστία, Εργασία και Κοινωνική Επανένταξη: Καλές Πρακτικές για την κοινωνική ένταξη και επανένταξη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ  – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής  υλοποιώντας το Σχέδιο «Εστία, Εργασία, Κοινωνική επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής» σας προσκαλεί

σε  Ημερίδα – Συνέντευξη Τύπου  με θέμα

«Εστία, Εργασία και Κοινωνική Επανένταξη: Καλές Πρακτικές για την κοινωνική ένταξη και επανένταξη», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,  την Παρασκευή 11/11/ 2016  και ώρα 9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α (Αν.Τσόχα 5, Αθήνα, 5ος όροφος)

Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων δράσεων για την  άμβλυνση φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, την ταυτόχρονη εύρεση κατάλληλης στέγης και εργασίας, την αποκατάσταση και τελικά την κοινωνική επανένταξη, καθιστώντας τους ανθρώπους αυτοδύναμους και  μη εξαρτημένους από τις κοινωνικές υπηρεσίες, αποτελούν πλέον αδήριτη ανάγκη και εγχείρημα υψίστης σημασίας ως κοινή ευθύνη όλων μας.

Στόχοι της ημερίδας είναι:

  • Η παρουσίαση προβλημάτων και δυσκολιών από τη μεριά των ωφελουμένων στην πορεία επανένταξής τους
  • Η αλληλεπίδραση της ομάδας στόχου στην κοινή πλέον ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων στον ίδιο χώρο διαβίωσης
  • Η ανάδειξη καλών πρακτικών καθώς και
  • Η συν – διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης πολιτικών για την προώθηση δράσεων καταπολέμησης της φτωχοποίησης και της έλλειψης στέγης με τη δικτύωση, συνέργεια και συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων του Πρωτογενούς Τομέα (Δημόσιο) με το Δευτερογενή (Ιδιωτικό) και τον Τριτογενή (Κοινωνία των Πολιτών,Μ.Κ.Ο, ΚοινΣεπ), για την από κοινού ανάληψη δράσης σε διαφορετικά πεδία με διακριτούς ρόλους.

Η Ημερίδα / Συνέντευξη Τύπου απευθύνεται σε φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ  και ΜΚΟ που εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, σε εργοδότες αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, σε ΚοινΣεπ καθώς και σε σπουδαστές και κοινωνικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων και άλλα στελέχη των Δήμων, Περιφερειών, Νοσοκομείων, Μονάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, ΜΚΟ, Φορέων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, Φορέων συναρμόδιων Υπουργείων,  μέλη της ευρύτερης κοινότητας.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη διοργάνωση, παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 στο kkppa_dr@0280.syzefxis.gov.gr