Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκτέλεση Εργασιών Περιλαμβανομένων και των υλικών για την Επισκευή και Ανακαίνιση (Ελαιοχρωματισμός) των Εσωτερικών Χώρων του Αναρρωτηρίου Πεντέλης του Π.Π.Π.Α “Η ΜΗΤΕΡΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο: