Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου στο Παράρτημα Δυτικής Αθήνας.

Προϋπολογισμός : 16.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% (12.903 άνευ ΦΠΑ)

ΚΑΕ : 0863

(CPV: 44221000-5)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :