Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Στεγνωτηρίου Φυσικού Αερίου

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α ΠΡΟΣΚΑΛΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την προμήθεια ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 8.200,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 6.613,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ,ΚΑΕ 7127του π/υ του Κ.Κ.Π.Π.Α.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :

[/dropshadowbox]