Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης της Λουτρικής Εγκατάστασης του ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ, Έτους 2023.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

[/dropshadowbox]