Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :