Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής για τους περιθαλπόμενους του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :