Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής τους, που λειτουργεί επί της οδού Β.Μελά 1 Στο Χολαργό.

Για την συμμετοχή σας, δείτε τα παρακάτω συνημμένα :

  1. Πρόσκληση
  2. Αίτηση
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ιδρύματος
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου