Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρών κατ’ Επισκεψη

Τ ο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης μέχρι της πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων από επικουρικό ιατρικό προσωπικό, με δύο (2) Ιατρούς Ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και συγκεκριμένα:

– ένας (1) Ιατρός για την κάλυψη των αναγκών των περιθαλπομένων της πρώην Μονάδας Γλυφάδας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας (Λ. Καραμανλή 2, Βούλα) και για την κάλυψη των αναγκών των ενήλικων περιθαλπομένων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Λ. Καραμανλή 2, Βούλα) περιλαμβανομένων των εξωϊδρυματικών δομών του και

– ένας (1) Ιατρός για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Δυτικής Αθήνας (Δωδεκανήσου 1, Αιγάλεω).

Συνημμένα :

  1. Πρόσκληση
  2. Αίτηση