Τελευταία νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης ωφελούμενου στο ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ» ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλουν αίτηση, για την πλήρωση μίας (1) θέσης ωφελούμενου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για ΑμεΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ», του Συλλόγου Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας,  που λειτουργεί, επί της οδού Τέρμα Ταξιαρχών &  Αγ. Μαρκέλλας  στη Σαλαμίνα.

 

  1. Πρόσκληση
  2. Αίτηση Ωφελούμενου
  3. Εντυπο Υπ. Δήλωσης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση 1
  5. Υπεύθυνη Δήλωση 2