Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελουμένους για το “ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής τους, που λειτουργεί επί της οδού Β.Μελά 1 Στο Χολαργό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας, δείτε τα παρακάτω συνημμένα:

 

  1. Πρόσκληση
  2. Αίτηση Συμμετοχής
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ιδρύματος
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελουμένου