Τελευταία νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε ευρώ, για επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων της παιδόπολης «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
(CPV: 45400000-1).

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε το αρχείο με Α.Δ.Α : ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ