Τελευταία νέα

Στατιστικά της Κ.Υ 9η/5ο/20-03-2019 απόφαση Δ.Σ

Δυνάμει της με  αριθ 9η/. 5ο Θέμα /20-03-2019 απόφασης Δ.Σ αναρτώνται στατιστικά στοιχεία του τμήματος πληροφοριών ,που  αφορούν σε απολογιστικά στοιχεία προγράμματος “Γονέων – Παιδίών”. συνημμένο αρχείο