Τελευταία νέα

Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Εστία, Εργασία, Κοινωνική επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, κατά τη λήξη του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη για το 2016  και έχοντας εκπληρώσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τη στέγαση 35 ατόμων (21 ενηλίκων και 14 ανηλίκων σε 19 νοικοκυριά) και την επανένταξη στην Αγορά Εργασίας 14 ατόμων από τα 20 υποψήφια, εγκρίθηκε για τη συνέχεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Εστία, Εργασία, Κοινωνική επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής» και Κωδικό Σχεδίου Α – 6,με την υπ’ αρ. Αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040 (1) “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη”.

Δελτίο τύπου