Τελευταία νέα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) ενεργοποιούν έναν εμβληματικό κόμβο τεχνογνωσίας για την χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης – Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης – Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Ιωάννης Λιβανός – Πρόεδρος ΚΚΠΠΑ

Στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εκπροσώπων του ΚΚΠΠΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Επιστημονική Υποστήριξη του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ).

Σκοπός του Έργου είναι η υποστήριξη του ΚΚΠΠΑ για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αξιοποίηση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης που θα ενδυναμώσουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΚΚΠΠΑ ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Λιβανός, ο Συντονιστής των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Δεληγιάννης και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Προμηθειών κ. Αργύρης Νταβατζίκος, και εκ μέρους του ΠΑΔΑ ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  Καθηγητής Γιώργος Πιερράκος και ο Διευθυντής του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης

Ιωάννης Λιβανός – Πρόεδρος ΚΚΠΠΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής – Πρύτανης ΠΑΔΑ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης – Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης – Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Καθηγητής Γιώργος Πιερράκος – Αν. Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ

Το ΚΚΠΠΑ (https://www.kkppa.gr/) είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος οργανισμός κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα. Λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. θ’ του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Νομό Αττικής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και αποτελείται από τις ακόλουθες αποκεντρωμένες υπηρεσίες:

  • Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας
  • Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας
  • Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας
  • Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
  • Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ».

Οι αρμοδιότητες του ΚΚΠΠΑ αφορούν την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στην ανοικτή (συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών) και την κλειστή φροντίδα παιδιών, αναπήρων και ηλικιωμένων.

Το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ (https://sarl.uniwa.gr) είναι ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης, αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας.