Ορθή Επανακοινοποίηση – Προκήρυξης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email : info_kkpa@0280.syzefxis.gov.gr από τις 08:00 18-3-2020 έως και την Παρασκευή 20-3-20 και ώρα 24:00 μμ.

Συνημμένα :

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση