Τελευταία νέα

2η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και Α.Μ.Ε.Α. , ως Δικαιούχου της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ ” με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και Ένταξη στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :