2η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων “πρωτ. 326/01-08-2017”

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”» ανακοινώνει ότι δίνεται 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002543, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», έως την Παρασκευή 15/09/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 326/01-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση: Ανακοίνωση β’παράτασης
  2. Αίτηση συμμετοχής
  3. ΥΔ γονέα
  4. ΥΔ_’Ιδρυμα