Τελευταία νέα

Στατιστικά της Κ.Υ 21η/38ο/11-06-2015 απόφαση Δ.Σ

Δυνάμει της με αριθ 9η/. 5ο Θέμα /20-03-2019 απόφασης Δ.Σ αναρτώνται ο Απολογισμός Έργου και τα στατιστικά στοιχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής “Η ΜΗΤΕΡΑ”, στο Ίλιον.
Καταγράφονται τα στοιχεία για τα Προγράμματα: Υποστήριξης Φυσικών Γονέων και των Παιδιών τους, Αναδοχής, Υιοθεσίας, Συμβουλευτικής & Αναζήτησης Ριζών, όπως και του Τμήματος Πληροφοριών/ ΙΝΤΑΚΕ.. συνημμένο αρχείο