Τελευταία νέα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Χρονίως Πασχόντων

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Χρονίως Πασχόντω:

Κατά την εφαρμογή   του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων, στο πλαίσιο διενέργειας ετήσιας έκθεσης-απολογισμού του έργου της επιτροπής συντάχθηκε το παρόν προς επίρρωση των παραπάνω.

Δείτε το συνημμένο: