Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατόπιν απόφασης της 27ης/1ο ΕΗΔ/30-07-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων  των κατηγοριών :

    1.   ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
    2.  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
    3.  ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ

όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της 27ης/1ο ΕΗΔ/30-07-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr  τα παρακάτω:

  1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
  2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής,