Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ΙΔΟΧ προσωπικού για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και Επειγουσών Αναγκών, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ & ΥΕ

Γίνεται ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 8048/21-10-2021 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ως παρακάτω:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ