Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Ιατρικών Υπηρεσιών, Ειδικοτήτων Γαστρεντερολογίας, Παιδιατρικής, Παιδοψυχιατρικής, Παιδονευρολογίας και Νευρολογίας με Αμοιβή Κατά Πράξη και Επίσκεψη

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών, αφορά σε ιατρούς ειδικοτήτων Γαστρεντερολογίας, Παιδιατρικής, Παιδοψυχιατρικής, Παιδονευρολογίας και Νευρολογίας με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 27-12-2021.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα :