Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Στεγνωτηρίου Φυσικού Αερίου

ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α ΠΡΟΣΚΑΛΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την προμήθεια ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 8.200,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 6.613,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ,ΚΑΕ 7127του π/υ του Κ.Κ.Π.Π.Α.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :