Τελευταία νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος 9 Θέσεων για τις ανάγκες του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :

.