Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια – Αντικατάσταση Σκεπής του Λεβητοστάσιου του ΠΠΑΑ “Η ΜΗΤΕΡΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :