Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών & ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων της ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  9ης/1ο ΕΗΔ/2-2-2023 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στις ειδικότητες :

  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης του Κ.Κ.Π.Π.Α., ως παρακάτω :

Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xls)

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ