Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τακτοποίηση αυθαιρεσιών & Πολεοδομικών Παραβάσεων για το Ακίνητο της Δομής Χρονίως Πασχόντων Μελισσίων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω πρόσκληση :