Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Ειδών Παντοπωλείου και Τυροκομικών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω διακήρυξη :